http://www.eurotech.net.plZAGĘSZCZARKI TAŚMOWE PETKUS

Zagęszczarki taśmowe PETKUS przeznaczone są do zagęszczania biologicznych osadów nadmiernych z komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków oraz do zagęszczania innych osadów, celem zmniejszenia ich objętości przed dalszą przeróbką. Mogą pracować samodzielnie lub w układzie z prasą taśmową lub komorową. Ich konstrukcja umożliwia ciągłą, automatyczną pracę nawet 24 h/d. Wyróżnia je otwarty typ budowy, umożliwiający obsłudze łatwy dostęp do wszystkich elementów maszyny oraz kontrolę optyczną procesu odwadniania bez konieczności korzystania z podestu obsługowego. W przypadku odwadniania osadów szczególnie uciążliwych zapachowo urządzenia mogą być wyposażone w obudowę hermetyzującą z króćcem do podłączenia do wentylacyjnego kanału odciągowego.

Zagęszczarka taśmowa DYBE-12-ST (O.Ś. Zakopane)


Produkowane typy urządzeń:

Z hydrauliczną regulacją naciągu i biegu taśmy filtracyjnej:

    Typoszereg ECONOMY (EC) - wydajność od 40 do 80 m3/h biologicznego
    osadu nadmiernego o zawartości 0,5 do 1 % suchej masy

    DYBE-12-EC (szerokość taśmy 1200 mm)
    DYBE-18-EC (szerokość taśmy 1800 mm)
    Typoszereg STANDARD (ST) - wydajność od 50 do 170 m3/h biologicznego
    osadu nadmiernego o zawartości 0,5 do 1 % suchej masy

    DYBE-12-ST/N (szerokość taśmy 1200 m m)
    DYBE-18-ST/N (szerokość taśmy 1800 mm)
    DYBE-24-ST/N (szerokość taśmy 2400 mm)
    DYBE-30-ST/N (szerokość taśmy 3000 mm)


Z mechaniczną regulacją naciągu i biegu taśmy filtracyjnej

    Typoszereg MAXI DRAIN (MD) - wydajność 25 do 120 m3/h biologicznego
    osadu nadmiernego o zawartości 0,5 do 1 % suchej masy

    MD-12 (szerokość taśmy 1200 mm)
    MD-18 (szerokość taśmy 1800 mm)
    MD-24 (szerokość taśmy 2400 mm)<< strona główna