http://www.eurotech.net.plTAŚMOWE PRASY FILTRACYJNE PETKUS

Taśmowe prasy filtracyjne PETKUS przeznaczone są do odwadniania biologicznych osadów nadmiernych z komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków, osadów pokoagulacyjnych z procesów uzdatniania wody, zawiesin mineralnych i osadów produkcyjnych z różnych gałęzi przemysłu. Ich konstrukcja pozwala na ciągłą automatyczną pracę nawet 24 godz./d. Wyróżnia je otwarty typ budowy, umożliwiający obsłudze swobodną obserwację procesu odwadniania oraz łatwy dostęp do wszystkich elementów maszyny bez konieczności korzystania z podestu obsługowego. W przypadku odwadniania osadów szczególnie uciążliwych zapachowo urządzenia mogą być wyposażone w obudowę hermetyzującą z króćcem do podłączenia do wentylacyjnego kanału odciągowego. Wszystkie produkowane typy pras posiadają hydrauliczną regulację biegu i naciągu taśm filtracyjnych gwarantujące wysoką niezawodność pracy i bardzo dobre efekty odwodnienia.

Taśmowa prasa filtracyjna PETKUS typ DYPE-18-ST na oczyszczalni ścieków w Radomiu


Produkowane typy urządzeń:

Typoszereg ECONOMY (EC) - wydajność 10 do 20 m3/h biologicznego
    osadu nadmiernego o zawartości około 2% suchej masy

    Najmniejszy z produkowanych modeli pras.
    DYPE-12-EC (szerokość taśmy 1200 mm)


Typoszereg STANDARD (ST) - wydajność 10 do 50 m3/h biologicznego
    osadu nadmiernego o zawartości około 3% suchej masy

    Prasy o średnich i dużych wydajnościach, gwarantujące dzięki wydłużonej strefie
    grawitacyjnej wysokie stopnie odwodnienia nawet w przypadku osadów trudno
    odwadniających się.
    DYPE-12-ST (szerokość taśmy 1200 mm)
    DYPE-18-ST (szerokość taśmy 1800 mm)
    DYPE-24-ST (szerokość taśmy 2400 mm)


Typoszereg STANDARD NEU (STN) - wydajność 10 do 40 m3/h
    biologicznego osadu nadmiernego o zawartości około 3% suchej masy

    Prasy o średnich i wysokich wydajnościach o mniejszych wymiarach gabarytowych
    w porównaniu z typoszeregiem ST, przeznaczone do odwadniania osadów
    przefermentowanych lub stabilizowanych tlenowo.
    DYPE-12-STN (szerokość taśmy 1200 mm)
    DYPE-18-STN (szerokość taśmy 1800 mm)
    DYPE-24-STN (szerokość taśmy 2400 mm)

Cechy konstrukcyjne taśmowych pras filtracyjnych PETKUS serii DYPE (DYnamik Presse Excellent):

bardzo trwała konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych, powierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe, trwałość ok. 30 lat.

wszystkie elementy mające kontakt z osadem wykonane ze stali nierdzewnej lub odpornego na korozję mikrobiologiczną tworzywa sztucznego, powierzchnie wałów gumowane lub powlekane tworzywem

otwarta budowa, dogodna przy myciu i utrzymaniu w czystości urządzenia, łatwy dostęp do każdej części prasy filtracyjnej

przy odwadnianiu osadów szczególnie uciążliwych możliwość zamknięcia prasy obudową herrnetyzującą przygotowaną do podłączenia do układu wentylacyjnego

osad uwodniony podawany jest na dolną taśmę filtracyjną i prowadzony do strefy ciśnieniowej w górę urządzenia, co daje możliwość bezpośredniej obserwacji procesu odwadniania bez korzystania z podestu obsługowego

pozioma część do odwadniania grawitacyjnego (I stopień odwadniania): 94% wolnej powierzchni umożliwia swobodny i łatwy odpływ wody pod działaniem sił grawitacji, stół odwadniający wyposażony w elementy pomocnicze ułatwiające oddzielenie wody od osadu i równomierne rozłożenie placka filtracyjnego na całej szerokości taśmy, a w szczególności:
- dyszę napływową ułatwiającą rozprowadzenie osadu na całej szerokości taśmy filtracyjnej
- 2 boczne listwy ograniczające o regulowanym położeniu
- układ blach i listew formatujących, których zadaniem jest formowanie placka filtracyjnego o jednakowej grubości na całej szerokości taśmy filtracyjnej
- lemiesze rozgarniające osad (tzw. szykany) ułatwiające grawitacyjny spływ wody przez oczka taśmy filtracyjnej

walec odwadniający (II stopień odwadniania) - stopniowe zwiększenie siły nacisku na wstępnie zagęszczony osad zamknięty między dwiema taśmami filtracyjnymi; woda odpływa zarówno na zewnątrz, jak i do środka walca; specjalna konstrukcja wyprofilowanych, żaluzjowo ułożonych listew umożliwia optymalne odprowadzenie wody

wały części prasującej (III i IV stopień odwadniania) osadzone trawersowo w obrobionych laserowo stalowych płytach, gwarantujące w pełni równoległe prowadzenie taśm filtracyjnych, zmieniający się kąt opasania oraz wzajemne ułożenie wałów wywołują stały wzrost siły nacisku na placek filtracyjny aż do zrzutu odwodnionego osadu

sposób ułożenia wałów w części ciśnieniowej gwarantuje wraz z hydraulicznym naciągiem taśm filtracyjnych bardzo wysokie siły nacisku na placek osadu

wały prowadzące taśmy wykonane ze stali o grubości min. 10 mm ze specjalnie wzmocnionymi czopami

osadzenie wałów łożysk wahliwych, kulkowych lub baryłkowych obliczonych wg. ISO L 10 na 100.000 godzin, zdolnych do przenoszenia sił w różnych kierunkach

agregat hydrauliczny do regulacji biegu i naprężenia taśm sitowych, napięcie 220 V, 380 V, 50 Hz, stopień ochrony IP 55

2 niezależne systemy hydraulicznego napinania taśm filtracyjnych, zapewniające możliwość regulacji naprężenia każdej z taśm oddzielnie

2 automatyczne systemy regulacji biegu taśm filtracyjnych, utrzymujące brzegi taśm w stałej, raz ustawionej pozycji; w przypadku zerwania lub wybiegnięcia taśm poza wyznaczony tor system automatycznie wyłącza prasę i sygnalizuje alarm

napęd taśm z zastosowaniem typowych przekładni, uznanych i sprawdzonych producentów, umożliwiający płynną regulację szybkości przesuwu taśm w zakresie 1,5 - 7,5 m/min, napięcie 220 V, 50 Hz, moc 2 x 1,1 do 1,5 kW, stopień ochrony IP 55, przetwornik częstotliwości z wyświetlaczem zabudowany w szafie sterowniczej

kompletny system automatycznego sterowania i nadzoru nad pracą prasy i wszystkich urządzeń wchodzących w skład stacji do odwadniania osadów; całość instalacji sterowana ze wspólnej szafy sterowniczej, napięcie sterowania 220 V DC, stopień ochrony IP 55 (w strefie mokrej IP 65), stosowanie podzespołów wyłącznie renomowanych producentów (SIEMENS, DANFOSS)

system rynien zbierających i odprowadzających filtrat z poszczególnych stref prasy filtracyjnej bez zjawiska wtórnego nawilgacania osadu

jeżeli ilość wód pofiltracyjnych pokrywa zużycie wody do płukania taśm możliwość wykorzystania filtratu do płukania taśm

2 niezależne układy do płukania taśm sitowych, składające się z rur płuczących z płaskimi dyszami rozpryskującymi wodę pod ciśnieniem 6 bar, w postaci płaskich zachodzących na siebie strumieni wody oraz metalowych szczotek do czyszczenia końcówek dysz płuczących, bez konieczności ich demontażu

2 zestawy skrobaków z wymiennymi ostrzami z tworzywa sztucznego do oddzielania placka filtracyjnego od taśm sitowych, z możliwością płynnej regulacji siły nacisku w zakresie 15-60 kp/m

zestaw płyt ochronnych zabezpieczających elementy ruchome prasy, gwarantujących bezpieczną obsługę, zgodnie z wymogami przepisów BHP

taśmy sitowe z poliestru o zmiennej szerokości w zależności od wielkości urządzenia o odpowiedniej wytrzymałości na rozciąganie, żywotność taśm filtracyjnych 2.000 do 4.000 roboczogodzin<< strona główna