Suszenie osadów ściekowych

Utylizacja osadów ściekowych jest jednym z najważniejszych światowych problemów ekologicznych. Wiele państw, w tym kraje Unii Europejskiej wprowadzają coraz bardziej restrykcyjne przepisy ograniczające wywożenie odpadów zawierających frakcje biodegradowalne na składowiska. Z roku na rok coraz większymi ograniczeniami obkłada się wykorzystywanie osadów do celów rolniczych. W tym samym czasie ogólna masa osadów wytwarzanych w procesie oczyszczania ścieków przyrasta w miarę rozbudowy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnych. Na większości współczesnych oczyszczalni proces przeróbki osadów kończy się zazwyczaj na ich mechanicznym odwodnieniu, przy czym w każdej tonie odwodnionego osadu znajduje się wciąż od 750 do 850 kg wody, za której wywóz trzeba z roku na rok coraz więcej płacić. Pomimo szerokiej oferty różnorodnych technologii suszenia termicznego jedynie nieliczne oczyszczalnie ścieków w Europie i w Polsce zdecydowały się na budowę suszarni osadów ze względu na duże koszty eksploatacji, a także wysokie wymagania techniczne związane z obsługą skomplikowanych i często awaryjnych instalacji technologicznych. W Niemczech uznaje się za ekonomicznie uzasadnioną budowę suszarni termicznych połączonych ze spalarnią o rocznej wydajności nie mniejszej niż 20.000 ton mechanicznie odwodnionych osadów. Są to zatem rozwiązania nadające się przede wszystkim dla dużych aglomeracji miejskich i regionalnych zakładów utylizacji odpadów.

Suszarnie solarne wykorzystujące do suszenia osadów ściekowych darmową energię słońca pozwalają nie tylko radykalnie ograniczyć zużycie energii, ale i nie wymagają tak dużych nakładów inwestycyjnych jak instalacje konwencjonalne. Firma IST Anlagenbau jest niekwestionowanym liderem mającym najwięcej doświadczeń i może się poszczycić najdłuższą listą referencyjną pracujących obiektów. Prosta i przemyślana w najdrobniejszych szczegółach konstrukcja urządzenia przewracającego i transportującego osady o zastrzeżonej nazwie WENDEWOLF jest gwarantem wieloletniej, skutecznej i bezawaryjnej pracy suszarni słonecznej.

Suszenie osadów z wykorzystaniem przewracarki WENDEWOLF to:

Niskie koszty eksploatacji
Suszarnie słoneczne zużywają w warunkach polskiego klimatu jedynie 30 - 35 kWh energii elektrycznej na odparowanie 1 tony wody z suszonego osadu, podczas gdy technologie wykorzystujące konwencjonalne źródła energii zużywają tyle samo prądu i dodatkowo od 500 do 1200 kWh energii termicznej pozyskiwanej z tradycyjnych nośników energii !

Niskie nakłady inwestycyjne
Pod budowę suszarni słonecznej potrzebny jest płaski, utwardzony teren o powierzchni ok. 1,2 do 1,5 m2 na każdą tonę suszonego osadu w skali roku. Jako halę suszarniczą wykorzystuje się typową szklarnię ogrodniczą.

Całkowicie zautomatyzowana praca i prosta obsługa
Przewracarka WENDEWOLF nie tylko przerzuca i napowietrza złoże suszonego osadu wewnątrz hali suszarniczej, ale także rozgarnia dostarczany mokry osad na całej jej powierzchni i pryzmuje wysuszony granulat. Doskonale sprawdza się w pracy z osadami słabo odwodnionymi o kleistej strukturze.

Możliwość ciągłego przyjmowania osadów
W trakcie procesu suszenia osad jest okresowo przerzucany i przemieszczany wzdłuż hali, tak że suszarnia ma możliwość nawet codziennie odbierać na bieżąco dowożony do suszenia osad.

Jedyna w pełni sprawdzona technologia
Pierwsza pilotażowa suszarnia słoneczna osadów ściekowych rozpoczęła swoją pracę w 1994 roku. Od tego czasu firma oddała do eksploatacji ponad 120 tego typu obiektów w Europie i na świecie. Wszystkie suszarnie są pod stałym nadzorem technicznym i technologicznym inżynierów z IST Anlagenbau, a zbierane dane doświadczalne służą ciągłemu doskonaleniu i poszerzaniu wiedzy na temat termodynamiki procesu suszenia.

Rozwiązania sprawdzone w warunkach polskiego klimatu
W czerwcu 2004 roku oddano do eksploatacji pierwszą suszarnię słoneczną na oczyszczalni ścieków w Rzeszowie, która w 4 halach szklarniowych suszy ok. 6.000 osadów ściekowych rocznie. Kolejne obiekty powstały w Żarach, Myszkowie, Kozienicach i Iławie. Wszystkie pracują dobrze i co najważniejsze osiągnęły założone w dokumentacji projektowej efekty technologiczne.

Obiekty referencyjne w Polsce zrealizowane przez IST - Eurotech. Realizacja założeń projektowych, technologicznych, dostawa urządzeń oraz uruchomienie.

O.Ś. Łask __

O.Ś. Łask

O.Ś. Łańcut

O.Ś. Łańcut

O.Ś. Chełm

O. Ś. Chełm

O.Ś. Tuchów

O.Ś. Tuchów

O.Ś. w Krośnie

O.Ś. w Krośnie

O.Ś. w Lubawie

O.Ś. w Lubawie, przewracarka WendeWolf

O.Ś. w Myszkowie, przewracarka WendeWolf

O.Ś. w Myszkowie

O.Ś. Żary

O.Ś. Żary

O.Ś. Kozienice

O.Ś. Iława