Suszarnie solarne, suszarnie osadu, suszarnie słoneczne


Od czasu wybudowania pierwszej suszarni słonecznej w Polsce, tj. od 2004 roku pracuje w naszym kraju już kilkanaście hal suszarniczych, dla których dostawcą kompletnej technologii oraz urządzeń była firma IST. Kolejne obiekty są realizowane według naszych wytycznych i założeń do projektów.

Wszystkie oddane do użytku obiekty są objęte stałym monitoringiem poprzez sieci teleinformatyczne. Daje to każdemu z Użytkowników suszarni solarnych możliwość bieżącego korzystania z doradztwa technologicznego specjalistów z IST Anlagenbau, a firmie umożliwia szybkie i sprawne organizowanie działań serwisowych. Monitoring służy także do zbierania danych o osiąganych efektach technologicznych z wybranych obiektów i uwzględniania rzeczywistych wartości w obliczeniach suszarni słonecznych.

Wykonane pomiary w trakcie trwających kilka lata badań prowadzonych przez IST Anlagenbau wykazały, że zainstalowane w halach suszarniczych systemy ogrzewania podłogowego lub nadmuchu ciepłego powietrza mogą realnie zwiększyć masę odparowywanej wody jedynie co najwyżej o 20%, natomiast zimą podczas słonecznych dni współczynnik przemiany energii termicznej w energię parowania wody spada do poziomu 10%. Oznacza to, że prawie 90% energii wprowadzanej do hal suszarniczych jest w pewnych okresach roku bezproduktywnie tracona. Pomiary były prowadzone na pracujących halach suszarniczych w Niemczech.

W technologii IST Anlagenbau zasadnicza wentylacja hal suszarniczych oparta jest na naturalnym zjawisku wentylacji grawitacyjnej. Świeże powietrze "zaciągane" jest do hal stałymi szczelinami biegnącymi wzdłuż ścian bocznych, a ciepłe i wilgotne powietrze odprowadzane na zewnątrz poprzez automatycznie otwierany i zamykany wywietrznik dachowy. Zainstalowane w każdej hali solarnej niewielkiej mocy wentylatory mechaniczne włączane są tylko okresowo, dla krótkiego, intensywnego przewietrzania obiektu. W wyniku zastosowania takiego rozwiązania oraz dzięki automatycznemu sterowaniu dostosowującemu intensywność pracy przewracarki do aktualnych warunków pogodowych, IST Anlagenbau jest obecnie posiadaczem technologii zapewniającej rekordowo niskie zużycie energii elektrycznej przypadające na każdą tonę odparowanej wody przy suszeniu osadów komunalnych - tj. na poziomie 30-35 kWh,

Przewracarka WENDEWOLF to zasadniczy element każdej suszarni słonecznej będąca jedynym urządzeniem specjalnie skonstruowanym na potrzeby tych obiektów, która jest w stanie przewracać i transportować warstwy osadu o grubości nawet do 40 cm. Jest też jedynym urządzeniem, które przewraca, przesuwa i pryzmuje suszony materiał. Funkcja usypywania pryzm o wysokości 70 - 80 cm ułatwia nie tylko załadunek i wywóz suszu z hal szklarniowych, ale umożliwia także uzyskanie efektu higienizacji termicznej. Dzięki opatentowanemu układowi specjalnych noży i grzebieni na obwodzie walca WENDEWOLF radzi sobie nawet z bardzo źle odwodnionymi osadami (13-15 % S.M.) o mazistej i kleistej strukturze. Nie wymaga też dokładnego i równomiernego rozdziału dowożonych do suszenia mokrych osadów. Dzięki funkcji plantowania automatycznie rozgarnia i rozkłada w równą warstwę pryzmy mokrych osadów usypane pod otworami wylotowymi podajników mechanicznych lub dowiezione do suszarni przyczepą ciągnikową lub samojezdną ładowarką.

Najstarsze przewracarki WENDEWOLF pracują od ponad 15 lat. Jest to dostatecznie długi okres czasu by sprawdzić i zweryfikować przyjęte założenia konstrukcyjne, a także wykonanie materiałowe tych urządzeń. Z uwagi na fakt, że hale suszarnicze - suszarnie osadów są obiektami bardzo dobrze wentylowanymi, nie ma potrzeby ani jakichkolwiek technicznych uzasadnień do stosowania stali nierdzewnej w zasadniczej konstrukcji przewracarek pracujących w warunkach miejskich oczyszczalni ścieków.