proces ELTO

Innowacyjny Proces ORC wytwarzania energii elektrycznej z ciepła procesowego lub odpadowego

Innowacyjny proces ELTO pozwala na przekształcenie energii cieplnej mediów niskotemperaturowych w energię elektryczną w oparciu o termodynamiczny cykl ORC, w którym pary medium o niższej temperaturze wrzenia niż woda napędzają łopaty turbiny elektrycznej. Nadmiarowe ciepło procesowe lub tzw. ciepło odpadowe z agregatów prądotwórczych, geotermii, czy też spalin może stać się dzięki tej technologii źródłem prądu elektrycznego.

W całym procesie nie zużywa się żadnych wspomagających paliw konwencjonalnych i tym samym wytworzona przez turbiny ELTO energia elektryczna jest w całości „zieloną” energią zero-emisyjną.

Zasadniczym elementem całej technologii jest nowa na rynku turbina o innowacyjnym systemie regulacyjnym, umożliwiającym uzyskiwanie optymalnej sprawności, także przy zmiennym strumieniu ciepła.

Budowa zarówno turbiny, jak i całego systemu została oparta na wysokiej jakości, typowych i powszechnie dostępnych w handlu elementach, dzięki czemu przyszli użytkownicy zyskują pewność i gwarancję dostępności części, a także możliwie niskich kosztów serwisowania.

Instalacja dostępna jest w formule Plug&Play w zabudowie kontenerowej (w typowych kontenerach) lub jej elementy mogą zostać zlokalizowane w istniejących pomieszczeniach.

Zastosowanie


Technologia ELTO oparta na procesie ORC umożliwia wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej nadmiarowego ciepła między innymi z niżej wymienionych urządzeń lub procesów:

  • agregaty kogeneracyjne (siniki spalinowe lub turbiny gazowe)
    Ciepło z obiegu chłodzenia, spaliny
  • procesy przemysłowe
    Para resztkowa, ciepło resztkowe, spaliny lub powietrze odlotowe
  • spalanie biomasy i paliw alternatywnych / spalarnie odpadów
  • spalanie gazu ziemnego / biogazu rolniczego i biogazu z oczyszczalni ścieków / gazu składowiskowego z wysypisk odpadów
  • geotermia / moduły solarne