Austriacka firma IEA rozpoczęła w 2005 roku w Europie dystrybucję japońskich pras ślimakowych , a następnie od roku 2010 w pełni przejęła i uruchomiła w swoich zakładach w Pucking ich produkcję. W oparciu o własne doświadczenia i know-how wprowadziła szereg istotnych zmian w konstrukcji tych urządzeń, umożliwiających uzyskiwanie większych wydajności i jeszcze lepszych efektów odwadniania. Od tego czasu prasy ślimakowe IEA zostały zainstalowane w ponad 200 oczyszczalniach ścieków w całej Europie. W przypadku większości obiektów IEA była odpowiedzialna za dobór, projektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnych linii odwadniających, co jest jednoznacznym potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanych rozwiązań technicznych i jej szerokiego doświadczenia.

Zalety pras ślimakowych IEA:

  • Prasy ślimakowe IEA typoszeregu SP-HF są wyposażone w tzw. sita „High-Flow”. W porównaniu do innych pras ślimakowych lub dyskowych mają o 30% większą powierzchnią filtracji. Efektem jest o 30% wyższa wydajność przy tych samych lub zbliżonych do innych urządzeń wymiarach gabarytowych.

  • Porównywalne do wirówek, wysokie efekty odwadniania, przy dużo niższym zużyciu energii elektrycznej i polielektrolitów.

  • Prosta obsługa i serwisowanie. Automatyczna praca bez stałego nadzoru 24 h/d.

  • Niewielkie zużycie wody do płukania sita rzędu 200-400 l/h.

  • Mycie wnętrza prasy ślimakowej i powierzchni kosza sitowego bez konieczności przerywania procesu odwadniania.

  • Istotnym elementem, wyróżniającym prasy ślimakowe IEA jest rozwiązanie pneumatycznego siłownika liniowego odpowiedzialnego za ruch przesuwny pierścienia z dyszami płuczącymi sito. Jego konstrukcja została tak zaprojektowana i wykonana, by umożliwić całkowite odseparowanie od części mokrej prasy. Profilowane uszczelnienia oraz szczotki skutecznie zapobiegają przedostawaniu się wody i zanieczyszczeń w obszar siłownika i prowadnicy, przy czym sama prowadnica pełni funkcję uszczelniającą. Efektem jest niezawodność działania i długa żywotność systemu.

  • Wszystkie elementy mające kontakt z odwadnianym medium oraz konstrukcja prasy wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej.

  • Niskie koszty eksploatacji dzięki niskiemu zużyciu energii elektrycznej i praktycznie brakowi części podlegających naturalnemu zużyciu.

    Prasy IEA są tak skonstruowane, że ich jedynym elementem zużywającym się jest profil uszczelniający między ślimakiem i koszem sitowym. Żywotność tego elementu, uzależniona od własności abrazyjnych odwadnianych osadów, waha się od 6.000 do 20.000 godzin pracy. Poprzez zastosowanie dzielonego kosza sitowego, wymiana uszczelnienia ślimaka nie wymaga wzywania serwisu i może być wykonywana samodzielnie przez obsługę oczyszczalni.


Firma IEA jest też producentem komorowo-membranowych pras filtracyjnych. W jej programie produkcyjnym znajdują się agregaty od najmniejszych o wymiarach płyt 250 mm x 250 mm (zasadniczo z obsługą manualną), do jednostek z płytami 2.000 mm x 2.000 mm i ciśnień filtracji dochodzących do 25 bar. Są to urządzenia w pełni zautomatyzowane: od systemu transportu płyt, przez płukanie, po automatyczny zrzut placka filtracyjnego.