Technologia VTA - GSD

Dezintegracja osadów w przeciwprądzie przeznaczona do rozbijania struktury osadów ściekowych energią ultradźwięków

Pod pojęciem dezintegracji osadów rozumie się wszelkie oddziaływanie energetyczne na osady ściekowe od rozbijania kłaczkowatej struktury osadów (dezintegracja niskoenergetyczna), aż do niszczenia struktur komórkowych mikroorganizmów (dezintegracja wysokoenergetyczna). Ma ona na celu zwiększenie powierzchni wymiany masowej, uwolnienie wody związanej strukturalnie z osadami oraz zamkniętej w błonach komórkowych masy organicznej (CHZT). Rozbita materia organiczna łatwiej i szybciej podlega rozkładowi enzymatycznemu w procesach fermentacji beztlenowej.

GegenStromDesintegrationsverfahren (VTA-GSD):

Opatentowana w 2002 roku przez firmę VTA Technologie GmbH technologia GSD (GegenStromDesintegration), dezintegracji w reaktorach przeciwprądowych wykorzystuje do dezintegracji osadów wysokoenergetyczne fale ultradźwiękowe o częstotliwości 25 kHz. Jak wykazały praktyczne doświadczenia jest to częstotliwość optymalna zarówno z uwagi na korzyści technologiczne, jak i dla żywotności samych oscylatorów.

Podlegający procesowi dezintegracji strumień osadów przepływa przez reaktor w kształcie zbiornika, w którym jest mieszany i poddawany działaniu energii emitowanej przez odpowiednią liczbę oscylatorów. W zależności od celów technologicznych regulowany jest czas zatrzymania osadów w reaktorze, prędkość przepływu, obroty mieszadła oraz energia emitowana przez oscylatory. Następnie strumień osadów jest kierowany z powrotem do ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków.

Możliwości zastosowania technologii VTA-GSD:

 • Poprawa rozkładu materii organicznej osadów ściekowych w komorach fermentacyjnych zarówno beztlenowych, jak i tlenowych.
 • Eliminacja problemów z pienieniem osadów w komorach fermentacyjnych przez niszczenie struktur bakterii nitkowatych.
 • Zwalczanie problemów z osadami wzdętymi i kożuchem poprzez poprawę zdolności do sedymentacji.
 • Redukcja masy osadów i poprawa ich podatności na odwadnianie.

Cele i korzyści dla oczyszczalni ścieków:

 • Redukcja części organicznych w suchej masie osadów przefermentowanych nawet do 25%.
 • Wzrost produkcji biogazu w procesie fermentacji nawet o 30%.
 • Wzrost wytwarzanej na oczyszczalni energii elektrycznej nawet o 30%.
 • Spadek ogólnej masy osadów podlegających dalszej utylizacji nawet o 20%.
 • Pozbycie się problemów z pienieniem się osadów w komorach fermentacyjnych, dzięki fragmentacji bakterii nitkowatych.
 • Wzrost efektywności i wydajności urządzeń do odwadniania osadów.
 • Obniżenie zużycia polielektrolitów w procesie odwadniania nawet o 20%.
 • Stabilizacja procesu fermentacji metanowej.
 • Poprawa technologiczna pracy całego węzła biologicznego oczyszczalni dzięki zwalczeniu bakterii nitkowatych (kożuch/ wzdymanie się osadów, lepsza sedymentacja w osadnikach, itd.)

Zalety dezintegratorów ultradźwiękowych VTA-GSD:

 • Wykonane ze specjalistycznego stopu tytanu oscylatory z gwarancją producenta 45.000 godzin roboczych.
 • Duża elastyczność instalacji poprzez regulację stopnia dezintegracji (od procesu nisko- do wysokoenergetycznego).
 • Możliwość montażu dodatkowych oscylatorów w reaktorach w każdym czasie bez konieczności dodatkowych przeróbek.
 • Optymalne wykorzystanie włożonej energii dzięki dużej powierzchni kontaktu, możliwości elastycznej regulacji czasu zatrzymania osadów w reaktorze, prędkości obrotowej mieszadła, oraz płynnej regulacji pobieranej i oddawanej do osadów energii przez oscylatory ultradźwiękowe.
 • Brak problemów z zatykaniem się instalacji, gdyż w całym systemie nie występują wąskie szczeliny, ani otwory o małych średnicach przez które musiałyby przepływać osady.
 • Wieloletnie doświadczenie (know-how) i znajomość technologii eksploatacji oraz technicznej specyfiki pracy oczyszczalni ścieków.
 • Dobrze zorganizowany serwis we wszystkich krajach europejskich z gwarancją szybkiej reakcji w sytuacjach awaryjnych.
 • Budowa modułowa oscylatorów umożliwiająca prostą i szybką regenerację.
 • Praca bez konieczności stosowania wysokich ciśnień, co umożliwia łatwe włączenie instalacji w ciąg technologiczny, obniża zużycie energii elektrycznej i wydłuża żywotność pomp osadowych w przeciwieństwie do niektórych z instalacji wymagających podawania osadów pod ciśnieniem nawet 15 bar.